Ana Sayfa Sorularla İslam ŞAFİÎ MEZHEBİ

ŞAFİÎ MEZHEBİ

0
ŞAFİÎ MEZHEBİ

Şafiî kimdir, kime denir? Şafiîlik nedir? Şafiî mezhebi nedir? Şafiî mezhebinin kurucusu kimdir? Şafiî mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır? Şafiî mezhebi hangi ülkelerde yaygındır? Şafiî mezhebinin imamı, görüşleri ve özellikleri.

Şafiî mezhebi; İmam Şafiî’ye nisbet edildiği için bu adla anılmıştır.

İMAM ŞAFİÎ KİMDİR?

Şâfiî mezhebinin kurucusu sayılan İmam Şafiî 150/767 yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu. İmam Mâlik’ten bizzat Muvatta’yı dinledi, Süfyan İbn Uyeyne’den (ö.198/813) hadis rivâyet etti. İmam Muhammed’den de Irak fıkhını öğrendi. Böylece Irak fıkhı ile Hicaz fıkhını birleştiren kişi oldu. O, Bağdat’ta muhtemelen iki yıl kadar kaldı, sonra Mekke’ye geçerek, orada dokuz yıl ders verdi. İmam Şâfiî hicrî 195 yılında yeniden Bağdat’a geldi. Bu ikinci gelişinde Irak ve Hicaz fıkıh ekollerini derinlemesine inceleyerek, fıkıhta kendi usûlünü ortaya koymaya başladı.

Hicrî 198 yılında Mısır’a geçti. Dört yıl kadar kaldığı Mısır’da önceki bilgi ve tecrübelerini bu değişik sosyal ve kültür çevresinde yeniden incelemeye başladı, kimi görüşlerinden vazgeçerek, yeni görüşler ortaya koydu. Böylece onun eski ve yeni görüşlerinden oluşan “mezheb-i kadîm” ve “mezheb-i cedîd”i teşekkül etmiş oldu. İmam Şâfiî, gittiği Mısır’da 204/820 yılında vefat etti.

  • İmam Şafiî’nin Eserleri

Risâle, Hucce ve Ümm adlı eserleri vardır. Risâle, günümüze ulaşan en eski fıkıh usûlü eseri olup Türkçe’ye çevrilmiştir.

  • İmam Şafiî’nin Öğrencileri

Bazı öğrencileri şunlardır: Yusuf İbn Yahya el-Büveytî, (ö.231/845), Hasen İbn Muhammed ez-Zaferânî (ö.260/874), İbrahim İbn Yahyâ el-Müzenî (ö.264/877).

  • Şâfiî Mezhebi Nedir? – Şafiî Kimdir?

İmam Şâfiî’nin geliştirdiği hukuk yoluna “Şâfiî Mezhebi”, bu mezhebe uyanlara da “Şâfiî” denir.

ŞAFİÎ MEZHEBİ HANGİ ÜLKELERDE YAYGINDIR?

Şafii mezhebi önce Mısır’da sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Mâverâünnnehir’de yayıldı. Günümüzde Irak, Suriye ve Anadolu’nun güney ve doğu bölgelerinde Şafii mezhebi yaygındır.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İMAM ŞAFİİ KİMDİR?

İMAM ŞAFİİ KİMDİR?

MEZHEPLER

MEZHEPLER

MEZHEP İMAMLARI

MEZHEP İMAMLARI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here