NİKAH DUALARI

0
NİKAH DUALARI

Nikah duaları hangileridir? Dini nikah kıyılırken hangi dua okunur? Tecdidi iman ve nikah duası olarak bilinen okunması tavsiye nikah dualarının Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamına yazımızdan ulaşabilir pdf olarakda indirebilirsiniz.

İman ve nikah tazeleme dualarının Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik.

OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN NİKAH DUALARI

  • Tecdidi İman Ve Nikah Duası

  • Tecdidi İman Ve Nikah Duası Arapça Okunuşu

“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.”

  • Tecdidi İman Ve Nikah Duası Anlamı

“Ey Rabbim, îmânımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammed’ür-Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden îmânıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl.”

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonar, bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder.

Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

  • Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası (Dini Nikah Duası)

  • Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası Arapça Okunuşu (Dini Nikah Duası)

Bismillahirrahmanirrahim

“ Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. ”

“Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ.

Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ.

Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve firkaten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ ve beyne ‘Aliyyin Kerremellahû vechehû ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.

Allâhümme a’tı lehümâ velêden sâlihen ve rizkan vâsi’ân ve ‘umran tavîlâ ve kalben haşi’a ve lisanen zakira.”

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneten ve kınâ ‘azâben-nâr.

Bi rahmetike Ya Erhamerrahimin.

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.

  • Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası Anlamı (Dini Nikah Duası)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız.”

“Bir tek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve O’nun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna da şahadet ederiz.” (bk. Ebû Davud, Nikâh, 33; İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

“Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.”

“Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Âdem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (s.a.s.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.”

Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. (Furkan, 25/74)

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver.
Bizi ateş azabından koru.

Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle

Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla.

MÜSLÜMANIN DÜĞÜNÜ VE EVLİLİK HAYATI NASIL OLMALI?

MÜSLÜMANIN DÜĞÜNÜ VE EVLİLİK HAYATI NASIL OLMALI?

32 FARZI BİLMEYENİN NİKAHI OLUR MU?

32 FARZI BİLMEYENİN NİKAHI OLUR MU?

NİKAH İLE İLGİLİ BENZER SORU VE CEVAPLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here