Ana Sayfa İSLAM VE İHSAN CENNET VE CEMALULLAH’A GİDEN YOL

CENNET VE CEMALULLAH’A GİDEN YOL

0
CENNET VE CEMALULLAH’A GİDEN YOL

Cennet ve Cemâlullâh’a yol arayan ne yapmalıdır? Gideceği tek yol hangisidir? Cennete girmek istemeyenler kimler? İşte cevabı…

Yunus Emre Hazretleri buyurur:

Suçlu-suçsuz günahkâr, şefâat O’ndan umar;
Ol Cehennem’de yananlar, münkirin inkârıdır…

Cennet ve Cemâlullâh’a yol arayan, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in izini takip etmeye mecburdur. Zira bunun dışındaki bütün yollar, çıkmaz sokaktır. Nitekim bu hakîkati ifade sadedinde Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün ashâbına;

“–İstemeyenler müstesnâ, bütün ümmetim Cennet’e girecektir.” buyurmuştu.

Ashâb-ı kirâm hayretle:

“–Yâ Rasûlâllah! Cennet’e girmeyi kim istemez ki?” dediler.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“–Bana itaat eden Cennet’e girer. Bana karşı gelen de, Cennet’e girmek istemiyor demektir.” (Buhârî, İ’tisâm, 2)

O hâlde fırsat eldeyken, Allâh’a ve Rasûl’üne tam bir ittibâ gayretine girmek elzemdir. Zira âhirette Cehennem azâbını tadan kâfirler gibi, binbir pişmanlık içerisinde;

“Eyvah bize! Keşke Allâh’a itaat etseydik, Peygamber’e itaat etseydik” (el-Ahzâb, 66) diye hayıflanmanın, hiçbir faydası olmayacaktır.]

Rabbimiz cümlemizi; yüce Zât’ına sâlih bir kul, Habîb-i Ekrem’ine de lâyık bir ümmet eylesin. Efendimiz’in kadr u kıymetini idrâk edebilmeyi, O’nun Sünnet-i Seniyyesi üzere bir ömür sürmeyi, âhirette de şefaatine erebilmeyi, cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2019 – Kasım, Sayı: 405, Sayfa: 032

İSLAM’DA SÜNNETİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

İSLAM'DA SÜNNETİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT NEDİR?

SÜNNET VE SÜNNETULLAH NEDİR?

SÜNNET VE SÜNNETULLAH NEDİR?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here