Ana Sayfa DUALAR ve ZİKİRLER LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERÎKE LEH LEHU’L-MÜLKÜ VE LEHU’L-HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR

LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERÎKE LEH LEHU’L-MÜLKÜ VE LEHU’L-HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR

0
LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERÎKE LEH LEHU’L-MÜLKÜ VE LEHU’L-HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” tesbihinin/duasının yazılışı, okunuşu ve anlamı nedir?

Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî -radıyallâhu anh- anlatıyor:

“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular ki:

“Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir) sözüdür.” [Muvatta, Kur’ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da’avât 133, (3579)]

GÜNDE YÜZ GÜNAHI SİLDİREN DUA

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh- anlatıyor:

“Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

Arapça:

peygamberimizin-duasi_5

Okunuşu ve Anlamı: “Kim, (Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere (Sübhânallahi ve bihamdihi) derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.” [Buhârî, Daavât 54, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); Muvatta, Kur’ân 20, (1, 209); Tirmizî, Daavât 61, (3464)]

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1. Bu dua, bir rivâyette: (hayat verir ve ölüm verir), bir başka rivâyette de (hayırlar O’nun elinde) ziyâdesiyle gelmiştir.

2. Bu duanın ne zaman okunacağı rivayetten rivâyete sarahat kazanır. Birinde (günde) diye mutlak iken, bir diğerinde “sabah olunca” bir diğerinde “sabah namazından sonra, konuşmazdan önce on defa” diye kayıtlanmıştır.

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUYUN

Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

“Kim, sabah namazının peşinden ‘La ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ (Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur, mülk ona aittir, hamdler de ona layıktır, her çeşit hayır O’nun elindedir. O her şeye kadirdir) derse kendisine, Hz. İsmail’in -aleyhisselam- evlatlarından bir köleyi âzâd etmiş gibi sevap yazılır.”

MÜZEZZİNLİK VE NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR?

MÜZEZZİNLİK VE NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR?

TESBİHAT FARZDAN SONRA MI YOKSA SÜNNETTEN SONRA MI YAPILIR? – VİDEO

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here