Ana Sayfa PEYGAMBERİMİZ PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABRİNİ ZİYARET ETMENİN HÜKMÜ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABRİNİ ZİYARET ETMENİN HÜKMÜ

0
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABRİNİ ZİYARET ETMENİN HÜKMÜ

Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmenin hükmü nedir?

Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek menduptur. Şu hadis-i şeriflerde kabrinin ziyaret edilmesi tavsiye ve teşvik edilmiştir:

“Kim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur”[1]

“Kim hac yapar da ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaten etmiş gibi olur.”[2]

Bu hadisi şerifler ve benzerlerinden hareketle her de­virde İslam bilginleri Resülüllah’ın kabr-i şerifini ziyaret et­menin en faziletli menduplardan biri olduğunu ifade etmiş­ler, hatta Hanefi bilginlerinden bazıları gücü yerinde olanlar için, bu ziyaretin vacip derecesine yaklaşan bir sünnet ol­duğunu söylemişlerdir.[3]

Dipnotlar:

[1] Beyhaki, Muhammed b. Hüseyn b. Ali, es-Sünenü’l-Kübrâ , V, 402. Daru’l-Kü- tübi’l-İlmiyye, Birinci Baskı, Beyrut, 1994.

[2] Beyhaki, V, 403.

[3] Mevs ı lî, I, 175.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

PEYGAMBERİMİZİN KABRİ NEREDEDİR?

PEYGAMBERİMİZİN KABRİ NEREDEDİR?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here