Allah kabul ettiğinde Cenneti kazandıran ibadet Hac

1
203

Hac dinimizin temel ibadetlerinden birisi olan maddi ve bedeni imkanı olan her müslümanın belirli bir zaman ve belirli bir mekanda yapmasının farz olduğu bir ibadeti ifade eder.
İslami bazı kaynaklara göre hac ibadeti Hz Ademe kadar uzatılsa da Bakara suresinin 127. ayetine göre ise tahrip olmuş Kabe’nin eski temelleri Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından bulunarak yeniden inşa edilmiştir.
Hac suresinin 27-29 ayetlerinde geçtiği üzere insanları hac yapmak üzere Mekke’ye davet eden ilk Peygamber Hz. İbrahim olmuştur. Şöyle ki;
”İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.” Hac Suresi 27. Ayet
İslamiyet öncesi ve İslamiyetin ilk doğuşu sırasında Tavaf, umre, arafat, kurban kesme gibi bazı ibadetler devam ettirilmekte ancak hac, putperest geleneklerine uygun olarak sürdürülmekteydi.
Hicretin 9. yılında nazil olan Ali imran 96 ve 97. ayetler ile hac müslümanlar üzerine farz kılınmıştır;
”Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.”
”Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” Ali İmran 96-97 Ayetler.
Bedeni ve mali bir ibadet olan haccın bir çok fayda ve hikmeti vardır.
Kur’an-ı Kerim de muhtelif ayetlerde haccın fazileti önemi manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek bir çok faydasının olduğu belirtilmiştir.
Hz. Peygamberimiz hac ile alakalı bir hadisinde şöyle buyurmuştur;
Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinden doğduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner.” (Buhârî, Hac,)
Hac ibadetini eda eden kimse her şeyden önce, Allah’ın bir emrini yerine getirmiş ve onun rızasını kazanma yolunda büyük bir adım atmış olur. Esasen ilahi buyrukların en önemli hikmeti budur. Hac yolculuğuna hazırlanan kişi bir taraftan gerekli hazırlıkları yaparken bir taraftan günahlarına tevbe eder üzerinde kul hakkı olan kimselerle helalleşmeye çalışır. Eş,dost akrabaları ile vedalaşır. Bu bir nevi, ahiret yolculuğunun provası gibidir.
Mü’min ihrama girerken büründüğü beyaz elbiseyle, kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliğinin şuurunda olarak bu ibadeti yapmaya gayret gösterir.
İhram ile kişi normal zamanlarda kendisine serbest olan bazı şeyleri sırf Allah yasakladı diye kendisine yasak kılar. Hac da ve ihramlı iken canlı olsun olmasın hiçbir şeye zarar vermemek esastır. Bunun yanında sinirlenmemek, kimseyi incitmemek, sabırlı ve güler yüzlü olmak ahlaki davranışlar da haccın manevi kazanımlarındandır.
Hac vazifelerini yaparken kişinin kendisini ve diğer hac yapanları tehlikeye atarcasına tedbirsiz davranması elde edilebilecek sevaba mani olacağı gibi fazladan günah kazanmaya sebep olabilir.
Hac ibadetinin hikmetlerinden birisi de, çeşitli ülkelerden farklı dil ve ırklara mensup müslümanların bir araya gelerek buluşmaları kucaklaşmalarını ve kardeşliklerini pekiştirmeleridir. Farklı dilden farklı ırktan olan milyonlarca müslüman tek bir gaye ve tek bir amaç için oraya toplanır.
Hac görevini yerine getiren kişinin ülkesine döndüğünde Hz. Peygamberin müjdesinden hareketle, ”anasından doğmuş gibi günahlarından temizlendikleri” inancıyla da kalan yaşantısına ve ibadetlerine daha dikkatli ve titiz olmalı ve orada ki kazanımlarını kaybetmemelidir.
Hacı olmanın onur ve sorumluluğu, hayat boyu taşınması gereken bir meziyettir.
Rabbimiz Celle Celalühü cümlemize hac ibadetini öncelikle nasip eylesin.
Daha sonra ise oralardan hakkıyla ve en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin bizleri.
Amin.

Not: Yazımız da size göre eksik kalan yahut değinmemizi istediğiniz bir bölüm yada konu olursa lütfen yorumlarda bize bildiriniz.

Selam ve dua ile…

www.evrenselislam.com

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorum girin
Adınızı belirtiniz